011729406

Update steunmaatregelen: Hinderpremie en overbruggingsrecht

19 maart 2020:

Hier volgt een update inzake de steunmaatregelen inzake Corona, meer bepaald over de hinderpremie en het overbruggingsrecht.


1. Overbruggingsrecht :

Voor wie?

Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten. De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten. In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen, die nog geen 4 kwartalen hebben bijdragen, toegang. Zelfstandigen in bijberoep vallen wel nog steeds buiten de regeling, ook al betalen ze bijdragen zoals in hoofdberoep.

Wat krijg ik?

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisisoverbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die gedwongen is zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken in die maand.

Is je activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die verboden zijn tot en met 3 april 2020 (tijdens de week of in het weekend), dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.
In normale omstandigheden moet je de activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Het crisis-overbruggingsrecht biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering. Deze versoepeling is echter beperkt tot de zelfstandigen die door de overheid verplicht worden om gedeeltelijk te sluiten. Het gaat om restaurants die blijven werken (take away, levering aan huis, traiteur), maar die geen zaaldienst meer kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de uitbaters van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten, net zoals de handelaars die hun deuren sluiten tijdens het weekend en eender welke activiteit die rechtstreeks geviseerd worden door de sanitaire maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven


Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt.

Hoe vraag ik dit aan?

Via uw sociaal verzekeringsfonds zal u persoonlijk de inlichtingenfiche (zie bijlagen) moeten invullen en op waarheid / eer verklaren dat de ingevulde info correct is. Dit ondertekend document mag je per post of per mail versturen naar het sociaal verzekeringsfonds
.
• Liantis : overbruggingsrecht@liantis.be of stuur het met de gewone post op naar Liantis Sociaal verzekeringsfonds – Maastrichtersteenweg 254 – 3500 Hasselt.
• Acerta : zelfstandigen.limburg@acerta.be of stuur het met de gewone post op naar Acerta Sociaal verzekeringsfonds – Kunstlaan 16 – 3500 Hasselt)
• Xerius : hasselt@xerius.be of stuur het met de gewone post op naar Xerius Sociaal verzekeringsfonds – Ilgatlaan 19 – 3500 Hasselt
• Securex : hasselt@securex.be of stuur het met de gewone post op naar Securex Hasselt – Prins Bisschopssingel 36 – 3500 Hasselt

Bij vragen hierover, aarzel niet om uw dossierbeheerder te contacteren.

Bron : https://www.unizo.be/overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis2. Hinderpremie :

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse regering een premie voor ondernemingen en zelfstandigen (gelegen in het Vlaams Gewest) met een fysieke onderneming die verplicht moeten sluiten om het inkomstenverlies deels te compenseren.

Voor wie?

• De corona hinderpremie geldt voor alle ondernemingen met een fysieke locatie (winkel, kantoor, …) in het Vlaams Gewest die rechtstreeks door de overheid verplicht worden om te sluiten.
• Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
• Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
• De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
• Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Hoeveel bedraagt de premie?

– Ondernemers die volledig moeten sluiten:
• eenmalig 4.000 euro voor de komende 21 dagen
• als ze na 4 april moeten sluiten 160 euro per extra dag

– Ondernemers die in het weekend dicht moeten:
• eenmalig 2.000 euro
• als ze na 4 april nog moeten sluiten 160 euro per extra dag

– Ondernemers die niet volledig sluiten, maar overschakelen op afhaal:
• eenmalige 4.000 euro
• na 4 april 2020 een dagelijkse vergoeding van 160 euro

Hoe aanvragen?

De onderneming vraagt tijdig en online de corona hinderpremie aan, ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode. VLAIO onderzoekt de aanvraag en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving. VLAIO neemt nadien de beslissing of de subsidie wordt toegekend. De ondernemer wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

De aanvraagprocedure is voorlopig nog niet mogelijk. Je kan wel al uw gegevens achterlaten bij VLAIO via https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie


Bron : https://www.unizo.be/hinderpremie-coronatijden


3. Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing :

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
Dit uitstel geldt voor:

BTW

• Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
• Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
• Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

• Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
• Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
• Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.