011729406

Update corona: Uitstel Sociale bijdragen

24 maart 2020:

Graag geven we u een update inzake corona maatregelen. Deze update handelt over de sociale bijdragen zelfstandigen:

Voor de sociale bijdragen met vervaldag 31 maart 2020 zal er, zonder enige aanvraag of tussenkomst, een automatischekwijtschelding van de verhogingen toegekend worden indien deze niet betaald zijn voor 31 maart 2020.
Dit geldt in de eerste plaats voor de voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal 2020, maar ook voor eventuele regularisatiebijdragen. Deze sociale bijdragen moeten nu op 30 juni betaald zijn, tenzij een extra betalingsuitstel wordt aangevraagd.

De aanvraag voor een extra betalingsuitstel moet ingediend worden vóór 14 juni: alle zelfstandigen hebben recht op een jaar betalingsuitstel voor de eerste twee kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdrage die tegen 31 maart 2020 betaald moet worden. Als deze bijdragen binnen de termijn van het betalingsuitstel betaald worden, is er een automatische kwijtschelding van de aangerekende verhogingen.

Laat zeker uw dossierbeheerder per mail weten indien er een extra betalingsuitstel moet aangevraagd worden zoals hierboven omschreven.

Indien u uw bezoldiging als bedrijfsleider wenst te verlagen of als éénmanszaak verwacht dat uw netto winst lager zal liggen dan kunnen wij voor u een vermindering van voorlopige bijdragen aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Laat dit dan even weten per mail aan uw dossierbeheerder .

Tot slot, indien het voor u noodzakelijk is om vrijstelling van sociale bijdragen te verkrijgen dan kunnen we ook hier een procedure voor opstarten. Deze procedure is vrij omvangrijk en de uitkomst eerder onzeker. Bovendien bouwt u voor de periodes met vrijstelling geen pensioenrechten op.

Voor vragen en verduidelijkingen staan wij uiteraard steeds ter beschikking.