011729406

Update corona


23 juli 2020:

Graag blijven wij u informeren omtrent de maatregelen die de overheid neemt inzake ondersteuning van ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Het betreft in dit geval een herhaling van onze vorige mail aangevuld met nieuwe informatie.

Ondersteuningspremie

In onze update van 09/06/2020 lieten we reeds weten dat iedereen die recht had op de hinderpremie (verplichte sluiting, zie onze update van 19/03) of de compensatiepremie (geen verplichte sluiting maar omzetdaling van 60%, zie onze update van 02/04) ook recht kan hebben op een bijkomende ondersteuningspremie. Het heeft daarbij geen belang of u de hinder- of compensatiepremie ook effectief heeft aangevraagd en ontvangen, het feit dat u er recht op had is voldoende.

Voorwaarden:

 • U heeft een vestiging in Vlaanderen
 • U heeft uw zaak heropend na een verplichte sluiting maar wordt na heropening geconfronteerd met een omzetdaling van 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad.
 • U heeft geen verplichte sluiting gehad maar blijft geconfronteerd met een omzetdaling van 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad.
 • U bent zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep met een minimum netto belastbaar inkomen van 13993.78 euro in 2019 (of minstens 6996.89 maar was minder dan 80% tewerkgesteld als werknemer)
 • Holdings, patrimoniumvennootschappen en managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds een compensatiepremie ontving komen niet in aanmerking

Referentieperiode omzetdaling:

 • Wanneer u een verplichte sluiting hebt gehad: de omzetdaling van 60% dient aangetoond te worden voor de maand volgend op de heropening ten aanzien van dezelfde periode in 2019 (bv. 08/06/20 – 07/07/20 ten aanzien van 08/06/19-07/07/19 voor horeca en toerisme, 11/05/20-10/06/20 ten opzichte van 11/05/19-10/06/19 voor detailhandel).
 • Had u geen verplichte sluiting: de omzetdaling van 60% dient aangetoond te worden in de maand mei 2020 ten aanzien van mei 2019.

Bedrag:

 • 2000 euro voor ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld en dit per exploitatiezetel met een maximum van 5. Voor elke exploitatiezetel (met uitzondering van de eerste) dient minstens 1 voltijds equivalent personeelslid zijn ingeschreven.
 • 1000 euro indien u een zelfstandige in bijberoep bent met een netto belastbaar inkomen tussen de 6996.89 euro en 13993.78 euro en als werknemer niet meer tewerkgesteld bent dan 80%.

OPGELET: DE AANVRAAG DIENT TE GEBEUREN VOOR 15/08/2020; Dit kan via deze link https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/hoe-vraag-je-de-corona-ondersteuningspremie-0

2. Relancepremie

Dit is een voortzetting van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die verplicht zijn geweest te sluiten en na heropening geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 10%. Uiteraard is de relancepremie niet combineerbaar met het overbruggingsrecht.

Voorwaarden:

 • U bent omwille van de Covid 19 maatregelen door de overheid tenminste 1 maand verplicht geweest te sluiten (dus niet indien u vrijwillig beslist heeft te sluiten).
 • U bent terug geopend en ondervindt een omzetdaling van tenminste 10% in het tweede kwartaal 2020 ten opzichte van het 2de kwartaal 2019.
 • U voldeed aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het overbruggingsrecht (zie onze update van 19/03/2020).

Bedrag:

 • 1266.37 euro
 • Verhoogd tot 1614.10 euro wanneer je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds.

Periode:

 • Deze relancepremie kan aangevraagd worden voor de maanden juni-juli en augustus

Relancepremie vs. overbruggingsrecht:

De relancepremie leunt nauw samen met het overbruggingsrecht. Ter herhaling het overbruggingsrecht krijgt u indien je verplicht gesloten bent of zelf beslist hebt te sluiten gedurende tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen in een maand. Heeft u nog recht op het overbruggingsrecht dan vraagt u deze aan, heeft u hier geen recht meer op dan kan u nakijken of u in aanmerking komt voor de relancepremie. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk:

 • Indien u op 18 mei heropent na een verplichte sluiting dan heeft u voor de maand mei nog recht op het overbruggingsrecht en vraagt u dat aan. Indien de omzet van het tweede kwartaal 2020 minstens 10% lager ligt dan de omzet van het 2de kwartaal 2019 dan kan u voor de maanden juli en augustus de relancepremie aanvragen.
 • Indien u geen verplichte sluiting had maar omwille van bijvoorbeeld gebrek aan bestellingen jouw zaak toch hebt gesloten tot bv. 1 juni dan heeft u geen recht op de relancepremie (aangezien er geen verplichte sluiting was). Als u uw zaak pas opnieuw opende op 8 juni dan was u in juni nog 7 opeenvolgende dagen gesloten en had u voor de maand juni nog recht op het overbruggingsrecht.

Indien u verdere vragen heeft aarzel dan zeker niet om ons hiervoor te contacteren.

Zorg voor jezelf en de anderen.