011729406

Update van de regels inzake de covidpremies

25 november 2020

Hieronder volgt een update inzake de huidige corona steunmaatregelen :

 1. Vlaams beschermingsfonds  deel 2  (periode vanaf 1/10)
 2. Vlaams beschermingsfonds  deel 3 (periode vanaf 15/11)
 3. Het dubbel overbruggingsrecht
 4. Relance overbruggingsrecht
 5. Gewoon overbruggingsrecht
 6. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

1.       Corona: Vlaamse beschermingspremie deel 2 (periode vanaf 1 oktober)

Voor wie?

 • De horecazaken, niet-essentiële winkels en andere ondernemingen die verplicht gesloten zijn omwille van de verplichte coronamaatregelen.
 • Alle bedrijven die een substantieel omzetverlies kennen van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen.
 • Horecaondernemers die in 2019 al méér dan 50% van hun omzet uit afhaalmaaltijden haalden, moeten wel een omzetverlies van min. 60% aantonen.
 • De premie wordt toegekend op ondernemingsniveau (en niet op vestigingsniveau)
 • Wie valt uit de boot?
 • Ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening
 • holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
 • ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of Vlaams Beschermingsmechanisme

Voorwaarden

 • Je onderneming moet actief zijn voor 01/10/2020 en je exploitatiezetel ligt in Vlaanderen
 • Je onderneming moet verplicht gesloten blijven omwille van de verplichte coronamaatregelen OF je hebt een omzetdaling van min. 60% (excl. btw) ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Periodes

 • 1 oktober tot en met 15 november 2020
 • Of 19 oktober tot en met 15 november 2020

Hoeveel krijg ik?

 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.
 • Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
 • Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.
 • Er is een minimaal steunbedrag van €1000 over de periode van 1 oktober tot 15 november en van €600 voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020. .

De maximale steun bedraagt:

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • €11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • €22.500 voor ondernemingen met 10-49 werknemers of meer
  • €60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer
 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 15 november 2020 én voor cafés en restaurants:
  • €7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • €15.000 voor ondernemingen met 10-49 werknemers
  • €40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer;

OPMERKING: de bedragen voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten worden pro rata berekend voor de periodes in kwestie.

Je kan de steun aanvragen:

 • voor de periode 1 oktober – 15 november => Aanvraag vanaf 16 november
 • OF voor de periode 19 oktober – 15 november => Aanvraag vanaf 16 november

De aanvraag kan via de site van VLAIO

Belangrijke opmerkingen :

Heb je een café of restaurant, dan volstaat het dat je opnieuw verplicht moet sluiten in de periode van 19 oktober 2020 tot 15 november 2020 om een steun van 10% te krijgen op de omzet exclusief btw (gerealiseerd in de periode van 19 oktober 2019 tot 15 november 2019). Je krijgt dus steun voor deze 4 weken, dus met een maximum van 7.500 euro (als je minder dan 10 werknemers hebt) of 15.000 euro (als je meer dan 10 werknemers hebt. Je kan er in dat geval ook voor kiezen om een omzetverlies van 60% op 6 weken aan te tonen om op die manier 10% van je omzet tussen 1 oktober en 15 november te krijgen (in dat laatste geval moet je dan wel een omzetdaling kunnen aantonen).

Ook wanneer je overschakelt naar afhaalmaaltijden, krijg je automatisch deze steun. Belangrijke uitzondering: horecazaken die in dezelfde periode vorig jaar (oktober-november 2019) méér dan 50% van hun omzet uit afhaalgerechten haalden, vallen niet onder deze automatische toekenning, en moeten dus wél 60% omzetverlies aantonen.

2.   Corona: Vlaamse beschermingspremie deel III (periode vanaf 15 november)

Nadat er eerder al een regeling van Vlaams Beschermingsmechanisme was voor ondernemers die een omzetdaling hadden in de maanden augustus en september (Vlaams Beschermingsmechanisme – deel 1) en daarna voor ondernemers met een substantieel omzetverlies en horecazaken die verplicht gesloten werden in periode 1 oktober – 15 november (Vlaams Beschermingsmechanisme – deel 2), komt er nu een derde luik! Daarnaast wordt deel 2 nu ook pro rata opengesteld voor alle andere handelszaken – naast horeca dus – die hebben moeten sluiten met ingang van 2 november.

Waarover gaat het?

Alle ondernemingen die verplicht moeten sluiten kunnen, zonder omzetverlies aan te tonen, een beroep doen op een tegemoetkoming van 10% op de omzet in de referentieperiode (zelfde periode vorig jaar). Ondernemers, zoals toeleveranciers van de gesloten sectoren, die een omzetdaling hebben van minsten 60% tegenover de referentieperiode kunnen ook een beroep doen op het beschermingsmechanisme. Er is nu ook voorzien in een minimumbedrag van 1.000 euro,  dat geldt zowel voor het lopende als het nieuwe beschermingsmechanisme. De bedragen worden pro rata aangepast voor ondernemingen die voor een kortere periode een aanvraag indienen.

Voor wie?

 • handelszaken die verplicht gesloten zijn omwille van de verplichte coronamaatregelen binnen de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020 (ben je moeten sluiten vanaf 2 november, dan kan je pro rata ook de premie aanvragen voor deze periode via het Vlaams Beschermingsmechanisme – deel 2)
 • ondernemers met een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van de omzet van dezelfde periode in 2019 (telkens exclusief btw).

Hoeveel bedraagt de steun?

Basisberekening:

 • de steun wordt toegekend op ondernemingsniveau en is een percentage van de omzet (exclusief btw) uit prestaties geleverd in de periode van 16 november 2019 tot 31 december 2019 en bedraagt.
 • 10 % ingeval je een vennootschap of verenigingen hebt of je een zelfstandige ondernemer in hoofdberoep of gelijkgestelde in bijberoep bent
 • 5 % ingeval je zelfstandige in bijberoep bent
 • Ben je verplicht om te sluiten binnen de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020, dan kan je ervoor kiezen om enkel steun te vragen voor de effectieve opgelegde sluitingsperiode. De steun wordt dan berekend als een percentage op de omzet exclusief btw in de periode in 2019 die overeenstemt met de sluitingsperiode. De omzetdaling moet in casu niet aangetoond te worden.
 • Ben je een toeleverancier van verplicht gesloten sector(en), dan kan je een aanvraag indienen voor een kortere periode, die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode van je klanten. Je moet in die periode dan wel een omzetdaling van minstens  60% aantonen.

Minimum en maximum

Er is een minimaal steunbedrag van 1000 euro over de periode van 16 november tot 31 december.

 • Concreet betekent dit als je de steun op basis van het berekend steunpercentage op de omzet exclusief btw uit de referteperiode in 2019 lager ligt dan 1000 euro op maandbasis, dan wordt dit opgetrokken naar 1000 euro op maandbasis.
 • Het subsidiebedrag wordt pro rata berekend afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. Dit betekent dat de proratisering gebeurt op basis van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen in de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van de kalenderdagen in de periode van 16 november tot 31 december 2020.

De steun bedraagt in de periode van 16 november tot 31 december 2020 maximaal:

 • 11.250 euro als je onderneming tot 9 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ
 • 22.500 euro als je onderneming 10 – 49  werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ
 • 60.000 euro als je onderneming 50 werknemers of meer tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je moet een actieve bedrijfsvoering hebben: je onderneming moet open zijn, tenzij je verplicht gesloten wordt ingevolge maatregelen om de COVID-19 verspreiding aan banden te leggen, of tenzij je gesloten bent wegens jaarlijks verlof.
 • Je moet opgestart zijn voor 1 oktober 2020 en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen voor 1 oktober 2020.
 • Bied je in hoofdzaak maaltijden aan en ben je verplicht een witte kassa te gebruiken, dan wordt de steun beperkt tot 2250 euro indien je niet over een geregistreerd kassasysteem beschikt.

Hoe en wanneer aanvragen?

De premie zal kunnen aangevraagd worden na afloop van de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020, via de website van VLAIO.

3.       Corona: Crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)

Ben je als zelfstandige getroffen door de coronamaatregelen, dan kan je een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht, ofwel het vervangingsinkomen. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep hebben er recht op.

Opgelet : voor de maanden oktober en november is de regeling aangepast! Je ontvangt nu een DUBBELE uitkering, wanneer je je activiteiten geheel of gedeeltelijk moet onderbreken als gevolg van de recente coronamaatregelen. Dankzij UNIZO!

Wie heeft er recht op?

 • De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang. 
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

Op voorwaarde dat je je activiteiten geheel of gedeeltelijk moet onderbreken.

Wat betekent dat nu, geheel of gedeeltelijk onderbreken? En over wie gaat het?

De zelfstandigen die rechtstreeks worden getroffen en die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken. Het gaat om de activiteiten die worden verboden door het Ministerieel Besluit van 18 oktober en elk later Ministerieel Besluit. Daaronder vallen onder andere:

 • niet-essentiële winkels
 • niet-medische contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten, pedicure en manicure, tattooshops, wellnesscentra, massagesalons …
 • horeca
 • foorkramers
 • welnesscentra, met ingebrip van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams (behalve indien voor privé gebruik)
 • discotheken en dancings
 • feest- en receptiezalen, behalve voor organisatie van rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies
 • eventsector
 • kunsten/artiesten
 • pretparken;
 • binnenspeeltuinen;
 • bowlingzalen;
 • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
 • zwembaden;
 • vakantieparken en campings
 • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • bioscopen
 • sportzalen en sportvoorzieningen
 • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
 • enz….

Zelfstandigen die afhankelijk zijn van de zelfstandigen die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten. Ook zij ontvangen een dubbele uitkering op voorwaarde dat ze hun activiteiten volledig onderbreken voor de betrokken maanden. Zetten zij hun activiteiten niet volledig stop, dan komen ze nog steeds in aanmerking voor het crisisoverbruggingsrecht ‘gedwongen onderbreking’ en ontvangen ze een enkele uitkering. Het gaan dan bijvoorbeeld over toeleveranciers

Hoeveel krijg ik en hoelang?

 • Een dubbele uitkering, ofwel:
 • 2.583,38 euro voor de zelfstandige zonder gezinslast;
 • 3.228,20 euro voor de zelfstandige met gezinslast.
 • Bijberoepers met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen hoger dan 6.996 euro per jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen. In november en oktober ontvangen deze bijberoepers een dubbele uitkering wanneer ze hun activiteiten moeten onderbreken. Concreet betekent dit: een dubbele halve uitkering = dus 1 volledige uitkering

Je kan deze uitkering bekomen tot en met december 2020.

Hoe wordt dit belast?

Het overbruggingsrecht wordt in principe belast volgens de gangbare progressieve tarieven. Voor het ‘crisisoverbruggingsrecht’  is er voor eenmanszaken evenwel een gunstiger tarief van 16,5% voorzien.

Hoe vraag ik dit aan?

Via je sociaal verzekeringsfonds.

4.     Relance-overbruggingsrecht

Zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens een maand verplicht hebben moeten onderbreken en die deze activiteiten opnieuw mogen uitoefenen, kunnen voor de maanden juni t.e.m. december een overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van hun opstart. Ze mogen hun activiteiten dan wel hervatten, voor velen zullen de beperkende maatregelen om de COVID-19 crisis te bezweren immers nog een grote impact hebben op de omzet die ze kunnen genereren.

Voor wie?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut;
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige voor zover ze wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep

Waaraan moet ik voldoen?

Zelfstandigen die beroep willen doen op het overbruggingsrecht ‘relance’ zullen aan elk van de volgende vier voorwaarden moeten voldoen. Let wel: het gaat om cumulatieve voorwaarden (het volstaat niet dat je aan een of een paar van de voorwaarden voldoet):

 1. De activiteit van de zelfstandige was op 3 mei nog beperkt of verboden door het ministerieel besluit van 23 maart 2020 in de versie zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 april 2020;
 2. De activiteit van de zelfstandige mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige kalendermaand, zonder beperkingen anders dan de regels inzake sociale distancing;
 3. Het derde kwartaal is er minstens 10% omzetverlies of vermindering van bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019
 4. De zelfstandige mag voor de maand waarvoor de aanvraag geldt, geen klassiek overbruggingsrecht of geen tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten.

Wat krijg ik?

Het overbruggingsrecht relance voorziet in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)).

5.      Gewoon overbruggingsrecht

Aanvraag overbruggingsrecht voor september tem  december

Je hebt recht op een overbruggingsuitkering wanneer de overheid jou rechtstreeks verbiedt om jouw activiteiten uit te oefenen of wanneer je kan aantonen dat jouw activiteiten in grote mate (minstens 60%) afhankelijk zijn van bedrijven of sectoren die hun activiteiten niet mogen uitoefenen.

Steun in september

De steun voor september is enkel voorbehouden voor sectoren die door de overheid verplicht werden om te sluiten. Dat zijn :

 • de jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve bij privégebruik;
 • de discotheken en dancings;
 • artiesten;
 • nachtwinkels;
 • sisha-bars;
 • foorkramers;
 • evenementen (in ruime zin);
 • de horeca.

TIP: Kan je aantonen dat je activiteiten uitoefent waarbij je volledig afhankelijk bent van een of meerdere sectoren die verplicht gesloten zijn? Ook dan kan je het overbruggingsrecht aanvragen.

Steun in oktober tem december

Op 18 oktober moest de horeca sector verplicht de deuren sluiten. Daarvoor is het dubbele overbruggingsrecht gekomen. Zie hierboven.

Andere sectoren hebben in deze tijd recht op het enkele overbruggingsrecht.

Aanvraag overbruggingsrecht voor juli en/of augustus

Om recht te hebben op een uitkering overbruggingsrecht in juli en/of augustus zijn er 2 scenario’s. In beide gevallen moet je een nieuwe aanvraag doen.

 • Scenario 1

Je bent door de overheid gedwongen je zaak minstens 1 dag te sluiten. Voor welke specifieke sectoren dat het geval is, zie je hierboven opgelijst.

 • Scenario 2

Je bent niet verplicht om te sluiten, maar je stopt je activiteiten omwille van de coronacrisis toch minstens 7 opeenvolgende dagen binnen 1 maand. Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt of omdat je zaak (grotendeels) afhangt van een sector die nog verplicht gesloten is.

Voeg bij je aanvraag verplicht (een) bewijsstuk(ken) toe dat het coronavirus de oorzaak is voor je sluiting. Dat kan een verklaring zijn waarin je aantoont dat:

 • je inkomsten, verkoop, activiteiten of reserveringen dalen,
 • het aantal annuleringen stijgt,
 • of je leveranciers je onvoldoende kunnen bevoorraden.

6. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

We nemen u even terug mee naar de zomer. De regering kondigde toen aan dat werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik gemaakt hadden van tijdelijke werkloosheid en die hun werknemers daarna opnieuw aan het werk gezet hadden, aanspraak maken op een vrijstelling van doorstorting van BV voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Dat was helaas voor haar beurt gesproken, want eerst moest de fiscus de details hiervoor nog uitwerken en pas daarna konden wij aan de slag met programmeren. Dat is intussen gebeurd en we kunnen u melden dat u alvast aan de eerste voorwaarde voldoet om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

De vrijstelling van doorstorting is gelijk aan 50% van het verschil tussen enerzijds de totale bedrijfsvoorheffing van elk van de maanden juni, juli en augustus 2020 en anderzijds de totale bedrijfsvoorheffing van de referentiemaand mei 2020.
De vrijstelling zal retroactief worden uitgevoerd. Het loonsecretariaat zal hiervoor een tweede aangifte indienen bij de fiscus.

Bijkomende voorwaarden

Er zijn echter nog een aantal bijkomende voorwaarden. Tijdens de periode 12/03/2020 en 31/12/2020 mogen geen van onderstaande situaties zich in uw vennootschap hebben voorgedaan:

▪ Inkoop van eigen aandelen of toekenning of uitkering van dividenden, met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves.

▪ Kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van eigen vermogen hebben verricht.

▪ Een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs.

▪ Betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in een belastingparadijs in de loop van het belastbare tijdperk voor een totaalbedrag van ten minste 100.000 EUR tenzij deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

Aarzel niet uw dossierbeheerder te contacteren voor bijkomende informatie of indien u hulp nodig heeft met een aanvraag.
Zorg goed voor jzelf en voor de anderen!